La primera qüestió a analitzar és si la connexió del tramvia per la Diagonal millorarà la circulació de Barcelona o, per contra, generarà més embussos. Els estudis existents determinen que la connexió dels tramvies portarà nous passatgers al tramvia, però també identifiquen que la major part d’aquests nous viatgers provenen de les línies d’autobús que se suprimiran i que el nombre de vehicles que deixaran de circular pel centre de la ciutat és percentualment reduït. Així que existeix el dubte raonable… Existeixen moltes inversions pendents, com acabar la Línia 9 de metro, ampliar les rondes, etc. La pregunta és quines inversions s’han d’executar en primer lloc i si el tramvia ha de ser la primera inversió a afrontar. En els pròxims dies des del Grup Municipal Cs, com la resta de partits, hem de donar les nostres conclusions en la comissió oficial de l’estudi del tramvia. Durant la durada de la mateixa ens hem reunit amb totes les entitats interessades, amb l’objectiu de dissenyar la millor solució possible

 

Article publicat al jardí de Sant Gervasi:

http://eljardidesantgervasi.cat/sobre-la-unio-dels-tramvies/